Tuesday, February 16, 2016

Soal UKK IPS Kelas 2 SD Semester 2 TA 2015/2016

Posted by Blogger Name. Category: , , ,

I.   Berilah tanda  silang (X) pada salah satu huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar !

1.           Surat tanda lulus sekolah adalah ….
A.    Ijazah                                 B. KTP                          C. SIM
2.           Orang tua perempuan dari ayah kita memanggilnya ….
A.      Kakek                                B. Paman                       C. Nenek
3.           Yang wajib mencari nafkah untuk keluarga adalah ….
A.      Ibu                                     B. Ayah                         C. Anak
4.           Dengan kerja sama pekerjaan berat akan terasa ….
A.      Tetap berat                        B. ringan                        C. lama
5.           Kumpulan foto di simpan di ….
A.      Album                               B. Ember                       C. Dompet
6.           Yang melahirkan kita adalah ….
A.      Ayah                                 B. Nenek                        C. Ibu

7.           Salah satu pengalaman siswa melakukan kegiatan bersama tetangga di antaranya ….
A.      Membersihkan lingkungan
B.      Mencari nafkah
C.      Bermain
8.           Untuk menjaga keamanan lingkungan, maka setiap warga harus melaksanakan ….
A.      jalan – jalan                       B. ronda malam             C. pertemuan
9.           Bu Emi tugasnya mengajar di sekolah .
Bu Emi adalah seorang ….
A.      Polisi                                 B. Guru                          C. Dokter
10.      Tugas utama sebagai ibu adalah ….
A.      Mengurus rumah tangga
B.      Mencari nafkah

C.      Bermain Selengkapnya DISINI

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Wong Ndelok

BBM Contact